Tamaddun Nuri

HAR QANDAY TARAQQIYOTNING ASOSI FANDIR

Davom etish
Tammadun Nuri about

Nima uchun aynan bizning jurnal?

  • TAMADDUN NURI JURNALI Ilmiy,ijtimoiy-falsafiy,madaniy-ma'rifiy,adabiy-badiy jurnal
  • “Tamaddun nuri” jurnali yiliga 12 (1 oyda bir) marta chop qilinadi.
  • O‘zbekiston Respublikasi OAK tomonidan 2019-yil 30-yanvarda chop etilgan OAK rayosati qarorlari bilan tasdiqlangan ro‘yxatga ko‘ra 07.00.00 - “Tarix”, 09.00.00 - “Falsafa”, 10.00.00 - “Filologiya” ixtisosligi bo‘yicha; OAK Rayosatining 2023-yil 31-oktyabrdagi 345-son qarori bilan 12.00.00 – “Yuridika”, 13.00.00 – “Pedagogika”, 19.00.00 – “Psixologiya” ixtisosliklari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.
  • Jurnalda o‘zbek, rus, ingliz va nemis tillaridagi maqolalar nashr etiladi.