Hamkorlarimiz


Hamkorlarimiz:


OʻzRFA Qoraqalpog`iston boʻlimi


Xorazm Ma’mun akademiyasi

Urganch davlat universiteti

Qoraqalpoq davlat universiteti