XALFACHILIK-XORAZMNING O'ZIGA XOS NOYOB SAN'ATI

XALFACHILIK-XORAZMNING O'ZIGA XOS NOYOB SAN'ATI

Nomoddiy madaniy merosning o‘ziga xos turlaridan biri bo‘lgan, Xorazm san’ati namunalaridan xalfachilik san’ati qadimdan shakllanib, rivojlangan san’at turi hisoblanadi. Hozirda ham Xorazmda ko‘plab xalfalar ijod qilib kelishmoqda. Xalfa ijodi aholi kayfiyatini ko‘tarib, ma’naviy barkamolligiga hissa qo‘shadi.

Maqolani ko'rish Havolasi